Oprichting (1982)

Vorige       Volgende

Na de eerste vergadering was men ervan overtuigd dat er in Nunhem een muziekvereniging moest komen. Door middel van een enquête werd de Nunhemse bevolking uitgenodigd. 33 personen meldden zich als geïnteresseerde aan.
Op 27 januari 1982 werd met hen een bijeenkomst belegd waarin een uiteenzetting van de plannen werd gedaan en een verslag van de inmiddels bereikte resultaten gepresenteerd werd. De heer Hunnekens vertelde over de contacten die gelegd waren met betrekking tot de financiële middelen. De resultaten waren zeer bemoedigend.

Ook werd er uitgelegd waarom men koos voor Muziekvereniging Nunhem. Door die naam te kiezen kon de vereniging die startte met koperinstrumenten dan eventueel uitgebreid worden met houtinstrumenten. Tot op heden klinkt de Muziekvereniging Nunhem nog altijd als een fanfare.

Op 25 februari 1982 passeerden de statuten de notaris zodat de vereniging rechtspersoonlijkheid verkreeg.

Op 1 maart 1982 werd de eerste algemene vergadering gehouden waarin de contributie werd vastgesteld. De vaste repetitieavond zou de maandagavond worden.

Op 8 maart 1982 werd gestart met theorie- en praktijklessen gegeven door Sjon Knoben. Hij heeft toen de muzikale basis gelegd van de huidige muziekvereniging/fanfare door op een enthousiaste manier de beginselen van het muziekschrift zoals notennamen, rustteken, kruisen en mollen bij te brengen. Vooral het tikken met het potlood van maat en maatsoorten, uitgebreid met “huiswerk” voor de volgende theorieavond, wierp zijn vruchten af.

De lessen werden op een degelijke schoolse manier gegeven in de oude St. Servatiusschool van Piet Vullers tegenover de kerk.

Bovendien waren reeds 16 instrumenten aangeschaft zodat er een kleine groep muzikanten meteen praktisch aan de slag konden gaan.

Twee keer per week werd er gerepeteerd. Ook werd er door Jo Ramaekers en Jan Steins aan senioren individueel les gegeven.

De jeugd die zich inmiddels had aangemeld, werd ondergebracht bij de “Streekmuziekschool Roermond” ( het huidige Centrum voor de Kunsten).

Op 9 mei was het eerste optreden in het openbaar t.g.v. de eerste Heilige Communie. Om 9.15u kwam men bij elkaar bij café Houben om de instrumenten uit te pakken en nog even te oefenen. Enige ervaren muzikanten stond het zweet in de handen in spanning over de afloop, vooral met de jonge muzikantjes. Deze muzikantjes hadden echter nergens last van en bliezen onvervaard hun partij. Dit tot grote verbazing en genoegen van de dirigent. Na de laatste koraal werd er spontaan geapplaudisseerd in de kerk. Iedereen genoot van het succes.

In de loop van het jaar werden nog meer optredens verzorgd zoals St. Maarten, Sint Nicolaas en Kerstmis. Een geweldige prestatie voor een vereniging in haar beginstadium.

Nog enkele memorabele gebeurtenissen in 1982:

26 mei werd door de gemeente Haelen de eerste subsidie verleend.

Het Ceciliafeest werd op 26 november gehouden in zaal Houben,

Ook de aanvraag om subsidie bij het Anjerfonds werd gehonoreerd.

De vereniging telde 39 leden, waarvan 2 bestuursleden die géén muziekinstrument bespeelden.

Er werden 37 muziekinstrumenten aangeschaft, deels nieuw, deels gebruikt. Er werden 32 repetities gehouden.

Tevens werden er iedere week muzieklessen door verschillende instructeurs gegeven. Het repetitiebezoek en het volgen van muzieklessen was ook goed te noemen.

Nog een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Muziekvereniging Nunhem was de toelating tot de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen op 26 oktober 1982.

DE toenmalige secretaris van de vereniging, Jan Steins, schrijft in zijn eerste jaarverslag het volgende:

“ In een korte periode hebben wij, en hiermee bedoel ik ieder lid van de vereniging, iets opgebouwd waarop wij met recht trots op kunnen zijn!

Dit is te danken aan een aantal belangrijke factoren, met name de inzet van bestuur en leden op organisatorisch en muzikaal gebied. De wil en het doorzettingsvermogen van alle leden om zich muzikaal te vormen. De inzet van dirigent en muzikale begeleiders die deze uitdaging zijn aangegaan.

Wij moeten echter bedenken dat wij deze positieve zaken niet laten verslappen en ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die wij t.o.v. van elkaar en de gemeenschap Nunhem hebben, zodat wij uitgroeien tot DE vereniging van het dorp”!!