Ontstaan (1981)

Vorige       Volgende

Het ontstaan van de muziekvereniging Nunhem vindt zijn oorsprong in de Karnavalsvereniging “De Bosuule”.
Bij het opluisteren van Bonte Avonden e.d. waren “De Bosuule” altijd aangewezen op muziekgezelschappen buiten Nunhem. De omliggende dorpen hadden daarentegen stemmingsmuziek van eigen bodem. De toenmalige Vorst Sjaak Bongaerts had het wel eens over “det moste wae in Nunhem auch höbbe!! Hiej zeen toch miense komme wone die ein instrument kinne besjpele….”.

De daad werd bij het woord gevoegd en op een avond belden Jac Bongaerts, Peter Adams en Hay Hunnekens (bas blazer) aan bij Jan Steins (bugelblazer). Hij werd gepolst over het oprichten van een muziekvereniging. Omdat hier een positief geluid werd gehoord werden diezelfde avond Piet van Herten, Tjeu Peeters (oud muzikant van Fanfare “De Eendracht” uit Neer) en Jo Sanders (slagwerker van Roosteren) benaderd. Deze drie deelden de interesse en er werd besloten om op 14 december 1981 een vergadering te beleggen.

Intussen waren er vele contacten tussen initiatiefnemers onderling en allerlei instanties zoals de gemeente, donateurs en mogelijk toekomstige muzikanten.

Natuurlijk waren er ook mensen die de plannen met argwaan tegemoet zagen. Dit leidde echter tot een extra stimulans om door te zetten.