Dirigent Hans Breuls (2012)

Vorige     Volgende

Secretaris Wim Schatorjé stelde een profielschets op voor een nieuwe dirigent en dit werd ook tevens zijn laatste activiteit als secretaris.

Hans Breuls werd de nieuwe dirigent

Op de jaarvergadering in april 2012 werd officieel afscheid genomen van Wim na actieve dienst van achttien jaar zeer betrokken en attente secretaris.

Zijn taak is overgenomen door John Cuypers.

Tijdens de jaarvergadering van 20 april 2015 neemt Denys Boots, sinds 2014 bestuurslid, het voorzitterschap over van waarnemend voorzitter Peter Adams en gaat Chantal Cranssen het secretariaat voor haar rekening nemen.

Vanaf 23 april 2006 was in samenwerking met fanfare De Eendracht een jeugdfanfare opgericht die onder de enthousiaste leiding van dirigent Bart Klerken kwam te staan. Deze samenwerking werd in 2009 door fanfare Eendracht Neer beëindigd. Vanaf januari 2010 ging de jeugd van Nunhem alleen verder o.l.v. Hub Boesten, die tevens muziekdocent klein koper is, op maandagavond voorafgaand aan de repetitie van het grote korps. Door de overstap van zes jeugdleden kwam er een einde aan de jeugdfanfare.

Momenteel speelt bij gelegenheden (Sint Nicolaas en Communie) een jeugdensemble o.l.v. Joep Schrader van zo’n 20 tal jeugdleden waarvan er 5 in het grote korps spelen.

Mede door de steun van de sympathisantenvereniging werden en worden er vele nieuwe instrumenten voor de Muziekvereniging bekostigd waarvoor wij hen uiteraard zeer dankbaar zijn.

Op maandag 11 maart 2019 kondigde Hans Breuls zijn afscheid aan. Er is een nieuwe uitdaging op zijn pad gekomen, vandaar zijn besluit te stoppen. Op maandag 1 april 2019  vond het laatste concert plaats o.l.v. Hans Breuls. Dit laatste concert was de afsluiting van de muziekdag van BS de Leerlingst; een samenwerkingsproject met harmonie Philomena Haelen en de basisschool.

Tijdens het dorpsconcert “Around the world” op zondag 7 juli 2019, hebben we op passende wijze afscheid genomen van dirigent Hans Breuls.