Dirigent Hans Breuls (2012)

Vorige     Over ons

Secretaris Wim Schatorjé stelde een profielschets op voor een nieuwe dirigent en dit werd ook tevens zijn laatste activiteit als secretaris.

Hans Breuls is tot heden de nieuwe dirigent

Op de jaarvergadering in april 2012 werd officieel afscheid genomen van Wim na actieve dienst van achttien jaar zeer betrokkenen en attente secretaris.

Zijn taak is overgenomen door John Cuypers.

Tijdens de jaarvergadering van 20 april 2015 neemt Denys Boots, sinds 2014 bestuurslid, het voorzitterschap over van waarnemend voorzitter Peter Adams en gaat Chantal Cranssen het secretariaat voor haar rekening nemen.

Vanaf 23 april 2006 was in samenwerking met fanfare De Eendracht een jeugdfanfare opgericht die onder de enthousiaste leiding van dirigent Bart Klerken kwam te staan. Deze samenwerking werd in 2009 door fanfare Eendracht Neer beëindigd. Vanaf januari 2010 ging de jeugd van Nunhem alleen verder o.l.v. Hub Boesten, die tevens muziekdocent klein koper is, op maandagavond voorafgaand aan de repetitie van het grote korps. Door de overstap van zes jeugdleden kwam er een einde aan de jeugdfanfare.

Momenteel speelt bij gelegenheden (Sint Nicolaas en Communie) een jeugdensemble o.l.v. Joep Schrader van zo’n 20 tal jeugdleden waarvan er 5 in het grote korps spelen.

Mede door de steun van de sympathisantenvereniging werden en worden er vele nieuwe instrumenten voor de Muziekvereniging bekostigd waarvoor wij hen uiteraard zeer dankbaar zijn.