Start-Music-Go!

Groep 2, 3, 4, 5 en 6

ALGEMENE INFO
Start-Music-Go! is voorbereidend muziekonderwijs voor kinderen maar dan in een modern jasje. De cursus bestaat uit 6 lessen van 30 minuten in klein groepsverband met aandacht voor de grondbeginselen van muziek. Dit betekent een eerste kennismaking met muziekinstrumenten met veel lied en spelmateriaal voor leerlingen uit groep 2, 3, 4, 5 en 6.

Docent         : Joep Schrader (dirigent Muziekvereniging Nunhem)

Waar            : Gemeenschapshuis St. Servaas Nunhem

Start             : maandag 13 juni as. om 16:00u  

Einde           : maandag 18 juli as.

Nodig          : veel goede zin.

Kosten         : je betaalt €18 voor 6 lessen

Meer info?   : Stel je vraag via muziekverenigingnunhem@gmail.com

Bij voldoende interesse gaan de lessen door na de zomervakantie. Hierover volgt tijdig bericht.

Bijgevoegd vinden jullie het aanmeldingsformulier. Graag willen we jullie vragen dit uiterlijk zondag 5 juni as. in te vullen en in te leveren bij Denys Boots, Kerkstraat 28 in Nunhem. Natuurlijk mag dit mag ook per mail via muziekverenigingnunhem@gmail.com.

BETALING

Wanneer de inschrijving is gedaan ontvangen jullie nog bericht hoe het eerder genoemde bedrag van €18,- voldaan kan worden.

MEER INFO

Stel je vraag via muziekverenigingnunhem@gmail.com